قوانین

قوانین وب سایت

وب سایت سینفو به نشانی cinfo.ir به عنوان وب سایت آموزشی و اطلاع رسانی داده ها و آمارهای مالی فعالیت می کند، تمامی فعالیت و مطالب آن منطبق با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.