درباره سینفو

Cinfo.ir وب سایت و درگاه اطلاع رسانی، سرمایه گذاری و اشتغال زایی 

هدف اصلی سینفو در جهت راهنمایی و کمک هرچند حداقل در زمینه پیشبرد اهداف اقتصادی در سطح جامعه و ایجاد مکانی برای معرفی جهت سرمایه گذاری به صورت صحیح و بدون ریسک و دغدغه از دست دادن سرمایه و کاهش نرخ بیکاری در سطح جامعه می باشد.


وب سایت سینفو با نشانی Capitalinfo.org نیز در دسترس می باشد.